Prof. Dr. Hakan Koyuncu

1-7 Nisan Kanser Haftası

1-7 Nisan Kanser Haftası: Böbrek Kanseri

1-7 Nisan Kanser Haftası1-7 Nisan Kanser Haftası. Bu haftaki yazımızda Böbrek Kanserine değinerek farkındalık yaratmak istedik. Böbrek kanseri tüm kanserlerin yaklaşık % 3’ünü oluşturmaktadır. Batı toplumlarında daha fazla görülen böbrek kanserinin son 20 yılda tüm dünyada görülme oranı %2 artmıştır. Çoğunlukla 50 yaş sonrasında görülen böbrek kanseri son 20 yılda 35 yaşından sonra görülür hale gelmiştir. Böbrek kanseri için için ispatlanmış risk faktörleri sigara kullanımı, obezite, yüksek tansiyon ve ailede birinci derece akrabada böbrek kanseri varlığıdır. Bunun yanı sıra, son yıllarda şeker hastalığının da böbrek kanseri açısından zarar verici olduğu ve risk oluşturabileceğini gösteren çalışmalar mevcuttur.

Böbrek kanseri için vurgulanması gereken en önemli nokta kanserin erken dönemde %70 oranında hiçbir belirti vermemesi ve başka sebeplerle yapılan radyolojik tetkiklerde (Ultrasonografi/Bilgisayarlı Tomografi) böbrekte kitle saptanmasıdır. İlaveten, böbrek kanserleri tedavisiz kaldığında %30 ölümcüldür. Erken dönemde belirti vermemesi ve ölüm oranlarının diğer birçok kansere göre yüksek olması sebebiyle özellikle böbrek kanseri için risk faktörleri olanlarda 35 yaş itibariyle yılda bir rutin kontrol (check-up) ERKEN TANI için önerilmektedir.

Böbrek kanserinde ana tedaviyi cerrahi oluşturmaktadır. Böbrekte kitle saptandıktan sonra hastalığın yayılımının ve arsızlık derecesinin belirlendiği evreleme için gerekli ileri tetkikler yapıldıktan
sonra cerrahi planlanmaktadır. Kitlenin boyutuna ve yerine göre sadece kitle veya böbreğin tamamen çıkarılması ameliyatları böbrek kanserinin cerrahi tedavisini oluşturmaktadır. Bu ameliyatlar açık ya da laparoskopik yöntemle yapılabilmektedir. Kapalı sistem ameliyatlar; Laparoskopik Radikal Nefrektomi: Kapalı kameralı sistem sayesinde karına açılan 3 delikten girilerek böbreğin tamamının etraf yağlı doku ile birlikte çıkarılması.

Laparoskopik Parsiyel Nefrektomi: 4 cm ve altı böbrek kitlelerinde kapalı kameralı sistem sayesinde karına açılan 3 delikten girilerek kanserli böbrek dokusunun çıkarılması olarak
tanımlanmaktadır. Böbrek kanserinde cerrahi sonrasında patoloji raporuna göre ek tedaviler de planlanmaktadır ve takip protokolü oluşturulmaktadır.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email