Prof. Dr. Hakan Koyuncu

Prostat Kanseri Tedavisi
Prostat Kanseri Tedavisi

Prostat Kanseri

Prostat kanseri erkeklerde ikinci en sık görülen kanser türüdür. Ancak ERKEN TANI ile prostat kanserinden tamamen kurtulma ihtimali diğer birçok kanserden daha yüksektir. Bu sebeple; ailesinde prostat kanseri olanlarda 45 yaş itibariyle, ailesinde prostat kanseri olmayanlarda ise 50 yaş itibariyle yılda bir kez

 • Parmakla prostat muayenesi
 • Kanda PSA tayini  yapılmalıdır.

PSA Nedir?

PSA (prostat sepsifik antijen) prostat hücrelerinden salgılanan semenin (meninin) sıvılaşmasını sağlayan bir enzimdir. Kan tahlili ile bakılır. Prostat kanserinde seviyesi artar. İdrar yoluna sonda takılması, sistoskopi (mesanenin kameralı sistemle görüntülenmesi), boşalmanın hemen sonrası, prostat iltihabı, prostat biyopsisi alınması, prostat ameliyatları sonrası ve prostat masajı sonrası geçici PSA yükseklikliği meydana getirebilir.

Prostat Biyopsisi Ne Zaman Alılnmalıdır?

Kan PSA değerinde yükseklik olan, prostat muayenesinde sertlik/düzensizlik olan, MRI görüntülemede şüpheli alan bulunanlardan erken tanı için mutlaka PROSTAT BİYOPSİSİ alınmalıdır.

Prostat Biyopisi Tipleri Var mıdır?

Prostat biyopsisi standart olarak makattan yapılan prostat ultrasonu eşliğinde çoklu parça alınması şeklinde yapılabilmektedir. Ancak günümüzde özellikle özellikle tekrarlayan biyopsi gerekliliği durumunda standart ultrason eşliğinde alınan prostat biyopsisi yerine tümör yakalama konusunda daha üstün olan Prostat Füzyon Biyopsi yöntemi önerilmektedir. Prostat füzyon biyopsisi, gelişmiş multiparametrik MR görüntülerindeki şüpheli tümör alanlarının, canlı ultrason görüntüsüyle birleştirilerek tümör şüpheli alanlardan, minimum sapmalı ve nokta atışı biyopsi alınmasını sağlar. İlk olarak MR görüntüleri 3 boyutlu hale dönüştürülür ve bu 3 boyutlu MR görüntülerinde tümör şüpheli alanlar işaretlenir. Daha sonra bu işaretlenmiş 3 boyutlu MR görüntüleri, yine 3 boyuta dönüştürülmüş olan canlı ultrason görüntüsüyle birebir eşleştirilerek (füzyon), şüpheli bölgelerin biyopsi işlemi sırasında ultrason üzerinde görülmesine olanak sağlar ve hedefe yönelik biyopsiye imkan tanır.

Füzyon biyopsi ile hedefe yönelik biyopsi imkanından dolayı iğneyle daha az parça alınması mümkündür ve bu sayede daha düşük enfeksiyon ve kanama riski mevcuttur. Ayrıca biyopsi, tümörlü bölgeye yönelik minimum sapmayla gerçekleştirildiği için doğru tanı konma olasılığını artırır ve tekrarlayan biyopsi gereksinimi de azaltmaktadır.

Postat Kanserinde Tedavi Alternatifleri Nelerdir?

 • Aktif İzlem: Aralıklı prostat biyopsileri ile takip ve gerekirse uygun tedaviye geçiş
 • Prostat Kanseri Cerrahisi: Prostat ve meni keselerinin alınması, gerekirse ilgili bölge lenf bezlerinin çıkarılması
  •  Laparoskopik (kapalı kameralı sistem)
  • Açık (Mikroskoplu gözlükle) teknikle yapılabiilmektedir.
 • Radyoterapi (Işın tedavisi)
 • Hormon tedavisi
 • Kemoterapi