Mesane Kanseri

Mesane Kanseri

Mesane kanserleri genellikle ileri yaş hastalığıdır. Mesane kanseri için en önemli risk faktörü Sigara Kullanımıdır. İkinci sıklıkta kimyasallar gelmektedir. Hastaların %85’inde ilk belirti idrarda kanama varlığıdır. İdrarda kanama tek başına olabileceği gibi aralıklarla olan, pıhtılı ve ağrısız kanama şeklinde de olabilmektedir. İdrar kanama ciddiye alınmalıdır ve özellikle sigara kullananlarda aksi ispat edilene kadar kanser kabul edilmelidir. Bu amaçla gereken tüm tetkikler ilk sırada Ultrasonografi olmak üzere (Sitoloji, Sistoskopi) yapılmalıdır.

Mesane Kanserinde Tedavi?

Mesanede kitle saptanmış hastalarda  ilk yapılması gereken  TUR-TM adı verilen kapalı kameralı sistem ile tümör kazıma ameliyatıdır. Bu ameliyatta elde edilen patoloji sonucu kalıcı tedavi planını belirleyecektir. Bu patoloji sonucuna göre:
  • Mesane kas tabakasını tutmamış (yüzeyel) mesane kanserinde TUR-TM (kapalı kameralı sistem ile tümör kazıma)ameliyatı sonrasında gerekirse idrar kesesine ilaç tedavileri yapılmaktadır. İlaveten, bu grup mesane kanserli hastalar düzenli aralıklarla sistoskopik (kameralı kapalı sistem) kontrollerle takip altında tutulmalıdırlar.
  • Mesane Kas tabakasını tutmuş (derin) mesane kanserlerinde Sistektomi+Üriner Diversiyon denilen mesanenin alınması ve barsaktan yapay mesane yapılması ameliyatı önerilmektedir.
Başka organlara yayılmış mesane kanserli hastalarda kemoterapi kullanılabilmektedir.