Testis Kanseri

Testis Kanseri

Testis kanseri ürolojik kanserler içerisinde %5 ve tüm kanserler içerisinde de yaklaşık %1,5 civarında görülen kanserlerdir. Sıklıkla 25-40 yaş arasında görülen testis kanserleri gençlik çağı kanseri olarak da bilinmektedir ve son yıllarda görülme oranı gelişmiş ülkelerde artmaktadır.

Testis Kanseri Nedir ?

Skrotum adı verilen bir kese içerisinde iki adet olan testislerin ana görevi sperm ve erkeklik hormonu üretmektir. Testis kanserleri ise mevcut testis dokusunun içerisinde normalden çok daha hızlı bir şekilde kontrolsüz çoğalan, testisin normal yapısından farklı kitle etkisi oluşturan hücre topluluğu olarak tanımlanabilir.

Testis Kanseri Belirtileri

Testis kanserlerinin en sık ve ana belirtisi testislerde ele gelen sertlik ya da kitledir. Bunun dışında;

  • Testislerde ağrı
  • Alt karın bölgesinde ağrı
  • Testislerin bulunduğu kesede ani sıvı toplanması
  • Göğüslerde büyüme ve hassasiyet (ileri evre testis kanserinde görülür)
  • Bel ve sırt ağrısı, nefes darlığı (ileri evre testis kanserinde görülür)
  • Bacaklarda şişlik (ileri evre testis kanserinde görülür) şikayetleri de görülebilmektedir.

Testis Kanseri Tanısı

Testislerde ele gelen sertlik ya da yukarıda bahsedilen testis kanseri şüphesi uyandıran şikayetleri olan bir hastada şikayetler detaylı olarak değerlendirildikten sonra genel bir fizik muayene ve testis muayenesi yapılır. Testis muayenesinde kitle belirli boyuta ulaşmışsa muayenede de saptanacaktır. Fizik muayene sonrasında ilk olarak yapılması gerekenler testis ultrasonografisi ve tümör belirteçleri olarak bilinen, hastalığın tanı ve tedavisinde kullanılan kanda AFP, HCG ve LDH denilen değerlere bakılmasıdır. Testiste kitle bu tetkiklerle saptandıktan sonra hastalığın evrelenmesi amacıyla bilgisayarlı tomografi gibi ileri tetkikler de planlanacaktır.

Testis Kanseri Tedavisi

Testis kanserinde tanı konulduktan sonra ilk basamak tedavi Radikal Orşiektomi adı verilen ameliyatla kanserli testis dokusunun alınmasıdır. Bu ameliyat esnasında gençlik çağı kanserleri olması sebebiyle estetik kaygıyı ve psikolojik etkilenmeyi ortadan kaldırmak amaçlı alınan testisin yerine testis protezi yerleştirilebilmektedir. İlk basamak tedavi sonrası, alınan testisin patoloji raporuna göre gerekli ileri tetkikler de yapılıp hastalığın yayılma düzeyi değerlendirilerek takip, kemoterapi ya da radyoterapi gibi tedavi seçenekleri tek başına ya da birlikte kullanılarak tedavi tamamlanabilmektedir.

Testis kanserleri daha önce de söylediğimiz üzere, erken safhada yakalandığında sadece kanserli testisin ameliyatla alınması ile hastalıktan tamamen kurtulma şansının çok yüksek olduğu bir kanser türüdür. Dolayısıyla 20-45 yaş aralığında her erkeğin her ay bir gün her iki testisini sertlik ya da kitle açısından kendi kendine muayene etmesini önermekteyiz. İlaveten şüphe uyandıran şikayetlerin varlığı durumunda da beklemeden bir üroloji doktoruna başvurmasını öneriyoruz.